2017 WKA World Champion 2018 WKA National Championship 1 Pro fight 2018
2012 Middleweight Pro Tournament Finalist 2013 Friday Night Fights Pro Championship Winner 2013 New York State WKA...
X